प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फ स्वीकृत बार्षिक आयोजनाहरु प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम २०७३-०८-३० योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फ स्वीकृत बार्षिक आयोजनाहरु
बजेट शिलिङ तथा मार्ग दर्शन सहित योजना प्राथमिकीकरण र छनौटका आधार पठाईएको बारे । नमुना फारमहरू, प्रकाशन २०७३-०८-२७ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र बाजुरा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बजेट सिलिङ र मार्गदर्शनको संगालो पुस्तिका १
District Rate 2073 प्रकाशन 2073-05-05 Internal Audit विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
district
स्थानीय तह पुन संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्त तथा कार्यविधि प्रकाशन २०७३-०४-१८ जिविस बाजुरा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कार्यविधि
बिच्छया बाजुराको आवधिक योजना प्रकाशन २०७३-०३-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बिच्छया बाजुराको आवधिक योजना
बाँधु गाविसको आवधिक योजना , बाजुरा प्रकाशन २०७३-०३‍-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आवधिक योजना
बाजुरा जिल्लाका गाविसहरुको आवधिक योजना २०७०- २०७५ प्रकाशन २०७३-०३‍-०६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
५ बर्ष योजना आटीचौर
नागरिक वडापत्र प्रकाशन २०७२-११-५ जिविस आलेप शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
२०७२
इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा योजना सूची नमुना फारमहरू, प्रकाशन २०७२-११-०४ आलेप शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सुची
Skip to toolbar