बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
वन तथा वातावरण समितिका लागि इलाकाबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरु प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम २०७३-१०-२४ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
वन तथा वातावरण समितिका लागि इलाकाबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरु
प्रशासन तथा संगठन समितिका लागि इलाकाबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरु प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना २०७३-१०-२४ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रशासन तथा संगठन समितिका लागि इलाकाबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरु
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फ स्वीकृत बार्षिक आयोजनाहरु प्रकाशन, बजेट तथा कार्यक्रम २०७३-०८-३० योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फ स्वीकृत बार्षिक आयोजनाहरु
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको निकासा सम्वन्धमा बजेट तथा कार्यक्रम २०७३-०८-३० आर्थिक प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको निकासा सम्वन्धमा
बार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७३/०७४ जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम 2072-12-05 आलेप शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
चालु आवमा संचालन गरिने प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेट
Skip to toolbar