सार्वजनिक सुनुवाईग सम्पन्न

बाजुरा जिल्ला विकास समितिको प्रथम चौमासिक सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको छ।

Skip to toolbar