जिविसका निर्णयहरु


बिषयगत योजना तर्जुमा समितिको बैठक सम्वन्धमा ।

भौतिक पूर्वाधार तथआ संरचना विकास समिति बैठक २०७३।११।२ गते विहाना ११ बजे जिविस समिक्षालय संयोजक जिल्ला ईन्जिनियर जङ्गबहादुर थापा आर्थिक...
थप पढ्नुहोस ...इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी हुने सम्वन्धमा

मिति : २०७३/१०/०९ विषय :- इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्वन्धमा । श्री बडिमालिका नगरपालिकाको कार्यालय श्री गाउँ विकास समितिको...
थप पढ्नुहोस ...मिति २०७२।११।०३ मा बेसेको जिविस बैठको निर्णयहरु

जिल्ला परिषदका लागि तयारी कार्यतालिका आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा कार्यतालिका २०७२ फाल्गुन ३ गतेको बैठकबाट...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar