सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

 • तपाईंको नाम (जरूरी)

  तपाईंको ईमेल (जरूरी)

  तपाईंको फोन (जरूरी)

  विषय

  तपाईंको सन्देश

  [recaptcha id:recaptcha class:recaptcha]

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय

सुचना अधिकारी

०९७५४१०२४

ठेगाना: मार्तडी, बाजुरा

फोन: जिल्ला समन्वय अधिकारी, ०९७-५४१०६९ योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत, ०९७-५४१०४८ लेखा शाखा, ०९७-५४१०२४ फ्याक्स तथा आलेप शाखा

ईमेल: dccbajura@gmail.com, dccbajura.vc@gmail.com, dto@dtobajura.gov.np

नक्सा


Skip to toolbar