सम्पर्क

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

तपाईंको नाम (जरूरी)

तपाईंको ईमेल (जरूरी)

तपाईंको फोन (जरूरी)

विषय

तपाईंको सन्देश

[recaptcha id:recaptcha class:recaptcha]

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

सुचना अधिकारी

प्रेमबहादुर सिंह

९८४८७२१११२

ठेगाना: मार्तडी, बाजुरा

फोन: ०९७-५४११३४ स्थानीय विकास अधिकारी, ०९७-५४१०६९ योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत, ०९७-५४१०४८ लेखा शाखा, ०९७-५४१०२४ फ्याक्स तथा आलेप शाखा

ईमेल: info@ddcbajura.gov.np, ldo@ddcbajura.gov.np, dto@dtobajura.gov.np, maniramkc@ddc.gov.np

नक्सा


Skip to toolbar