धुलीखेलमा डिपिमास तालिमको फोटो

धुलीखेलमा श्रीमान सचिवज्यूको साथमा सामुहिक फोटोहरु धुलीखेलमा श्रीमान सचिवज्यूको साथमा सामुहिक फोटोहरु DSC02202 तालिम प्रदान गर्दै बालमेैत्री स्थानीय शासन सम्वन्धी अभिमुखिकरण गोष्ठीमा प्रशिक्षण गर्दै पूर्णचन्द्र जैसीमिति २०७३।२।९ देखि ११ गतेसम्म काभ्रेको धुलीखेलमा भएको फोटोको झलक

 

Skip to toolbar