जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख नरेन्द्रकुमार रोकाया
उपप्रमुख : सुनिता मिजार सहित ७ जना सदस्यज्यूहरुले २०७४।४।२८ गते सपत ग्रहण गरे पछि २०७४।४।३० गते पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ।

Skip to toolbar