जि.स.स.मा सम्पत्ती विवरण पठाउने फाराम

जिसस बाजुराका प्रमुख श्री नरेन्द्रकुमार रोकायाको संयोकत्वमा बसेको उपसमितिको निर्णयानुसार २०७४।१२।२८ गते भित्र पेस गर्नु पर्ने फा

राम

Skip to toolbar